Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BYT-BCA của Bộ Y tế-Bộ Công an

Quy định việc cấp, phát, quản lý và sử dụng Thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng tham gia thực hiện các biện pháp can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV
Số/Ký hiệu: 03/2010/TTLT-BYT-BCA Người ký: Lê Thế Tiệm, Trịnh Quân Huấn
Ngày ban hành: 20/01/2010

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Bộ Y tế-Bộ Công an Phân loại: Thông tư liên tịch
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BYT-BCA của Bộ Y tế-Bộ Công an V/v Quy định việc cấp, phát, quản lý và sử dụng Thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng tham gia thực hiện các biện pháp can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV được ban hành ngày 20/01/2010 bỏi Bộ Y tế-Bộ Công an


Xem chi tiết Thông tư liên tịch 03/2010/TTLT-BYT-BCA tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BYT-BCA của Bộ Y tế-Bộ Công an