Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội

Về việc ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân tại các cơ quan quản lý hành chính nhà nước thuộc thành phố Hà Nội
Số/Ký hiệu: 84/2009/QĐ-UBND Người ký: Nguyễn Thế Thảo
Ngày ban hành: 1/7/2009

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND TP Hà Nội Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội V/v Về việc ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân tại các cơ quan quản lý hành chính nhà nước thuộc thành phố Hà Nội được ban hành ngày 1/7/2009 bỏi UBND TP Hà Nội


Xem chi tiết Quyết định 84/2009/QĐ-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội