Quyết định số 18/2009/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Bình Dương

Quy định về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Số/Ký hiệu: 18/2009/QĐ-UBND Người ký: Nguyễn Hoàng Sơn
Ngày ban hành: 16/04/2009

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Bình Dương Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 18/2009/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Bình Dương V/v Quy định về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Bình Dương được ban hành ngày 16/04/2009 bỏi UBND Tỉnh Bình Dương


Xem chi tiết Quyết định 18/2009/QĐ-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 18/2009/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Bình Dương