Quyết định số 103/2009/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội

Ban hành Quy định Về Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, tiền lương, tiền công, cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng trong các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội
Số/Ký hiệu: 103/2009/QĐ-UBND Người ký: Nguyễn Thế Thảo
Ngày ban hành: 24/09/2009

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND TP Hà Nội Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 103/2009/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội V/v Ban hành Quy định Về Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, tiền lương, tiền công, cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng trong các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội được ban hành ngày 24/09/2009 bỏi UBND TP Hà Nội


Xem chi tiết Quyết định 103/2009/QĐ-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 103/2009/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội