Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Thái Bình

Về việc ban hành bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Bình
Số/Ký hiệu: 05/2009/QĐ-UBND Người ký: Nguyễn Hạnh Phúc
Ngày ban hành: 24/06/2009

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thái Bình Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Thái Bình V/v Về việc ban hành bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Bình được ban hành ngày 24/06/2009 bỏi UBND Tỉnh Thái Bình


Xem chi tiết Quyết định 05/2009/QĐ-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Thái Bình