Quyết định số 91/2009/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội

Về việc ban hành quy định về thu hút, sử dụng, đào tạo tài năng trẻ và nguồn nhân lực chất lượng cao của Thành phố Hà Nội
Số/Ký hiệu: 91/2009/QĐ-UBND Người ký: Nguyễn Thế Thảo
Ngày ban hành: 22/07/2009

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND TP Hà Nội Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 91/2009/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội V/v Về việc ban hành quy định về thu hút, sử dụng, đào tạo tài năng trẻ và nguồn nhân lực chất lượng cao của Thành phố Hà Nội được ban hành ngày 22/07/2009 bỏi UBND TP Hà Nội


Xem chi tiết Quyết định 91/2009/QĐ-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 91/2009/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội