Quyết định số 63/2011/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế và hoạt động của trường đại học tư thục ban hành kèm theo Quyết định số 61/2009/QĐ-TTg ngày 17 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 63/2011/QĐ-TTG Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành: 10/11/2011

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 63/2011/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ V/v Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế và hoạt động của trường đại học tư thục ban hành kèm theo Quyết định số 61/2009/QĐ-TTg ngày 17 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ được ban hành ngày 10/11/2011 bỏi Thủ tướng Chính phủ


Xem chi tiết Quyết định 63/2011/QĐ-TTG tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 63/2011/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ