Quyết định số 57/2011/QĐ-TTG của Chính phủ

Về việc kiện toàn Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Ban An toàn giao thông tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Số/Ký hiệu: 57/2011/QĐ-TTG Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 18/10/2011

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Chính phủ Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 57/2011/QĐ-TTG của Chính phủ V/v Về việc kiện toàn Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Ban An toàn giao thông tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được ban hành ngày 18/10/2011 bỏi Chính phủ


Xem chi tiết Quyết định 57/2011/QĐ-TTG tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 57/2011/QĐ-TTG của Chính phủ