Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Nam Định

V/v Quy định mức hỗ trợ chi phí học nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn thuộc Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Nam Định đến năm 2020”
Số/Ký hiệu: 03/2011/QĐ-UBND Người ký: Bùi Đức Long
Ngày ban hành: 10/3/2011

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Nam Định Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Nam Định V/v V/v Quy định mức hỗ trợ chi phí học nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn thuộc Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Nam Định đến năm 2020” được ban hành ngày 10/3/2011 bỏi UBND Tỉnh Nam Định


Xem chi tiết Quyết định 03/2011/QĐ-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Nam Định