Quyết định số 45/2011/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ

Về quy định hỗ trợ một phần kinh phí đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với giáo viên mầm non có thời gian công tác từ trước năm 1995 nhưng chưa đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí
Số/Ký hiệu: 45/2011/QĐ-TTG Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 18/08/2011

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 45/2011/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ V/v Về quy định hỗ trợ một phần kinh phí đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với giáo viên mầm non có thời gian công tác từ trước năm 1995 nhưng chưa đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí được ban hành ngày 18/08/2011 bỏi Thủ tướng Chính phủ


Xem chi tiết Quyết định 45/2011/QĐ-TTG tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 45/2011/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ