Quyết định số 5/2011/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ

Phê duyệt Quy hoạch phát triển giao thông vận tải vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
Số/Ký hiệu: 5/2011/QĐ-TTG Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 24/01/2011

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 5/2011/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ V/v Phê duyệt Quy hoạch phát triển giao thông vận tải vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 được ban hành ngày 24/01/2011 bỏi Thủ tướng Chính phủ


Xem chi tiết Quyết định 5/2011/QĐ-TTG tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 5/2011/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ