Quyết định số 68/2011/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành Danh mục phương tiện, thiết bị tiết kiệm năng lượng được trang bị, mua sắm đối với cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước
Số/Ký hiệu: 68/2011/QĐ-TTG Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 12/12/2011

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 68/2011/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ V/v Ban hành Danh mục phương tiện, thiết bị tiết kiệm năng lượng được trang bị, mua sắm đối với cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước được ban hành ngày 12/12/2011 bỏi Thủ tướng Chính phủ


Xem chi tiết Quyết định 68/2011/QĐ-TTG tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 68/2011/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ