Quyết định số 42/2011/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ

Bảo lưu chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo được điều động làm công tác quản lý giáo dục
Số/Ký hiệu: 42/2011/QĐ-TTG Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 5/8/2011

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 42/2011/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ V/v Bảo lưu chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo được điều động làm công tác quản lý giáo dục được ban hành ngày 5/8/2011 bỏi Thủ tướng Chính phủ


Xem chi tiết Quyết định 42/2011/QĐ-TTG tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 42/2011/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ