Quyết định số 60/2011/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ

Quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2011 - 2015
Số/Ký hiệu: 60/2011/QĐ-TTG Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 26/10/2011

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 60/2011/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ V/v Quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2011 - 2015 được ban hành ngày 26/10/2011 bỏi Thủ tướng Chính phủ


Xem chi tiết Quyết định 60/2011/QĐ-TTG tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 60/2011/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ