Quyết định số 2011/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ

V/v thành lập Hội đồng thẩm định Nhà nước các dự án đầu tư xây dựng công trình nhà máy nhiệt điện Long Phú 1 và nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2
Số/Ký hiệu: 2011/QĐ-TTG Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 2/12/2009

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 2011/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ V/v V/v thành lập Hội đồng thẩm định Nhà nước các dự án đầu tư xây dựng công trình nhà máy nhiệt điện Long Phú 1 và nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 được ban hành ngày 2/12/2009 bỏi Thủ tướng Chính phủ


Xem chi tiết Quyết định 2011/QĐ-TTG tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 2011/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ