Quyết định số 48/2007/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ

Về việc phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà Mô-dăm-bích về khuyến khích và bảo hộ đầu tư lẫn nhau.
Số/Ký hiệu: 48/2007/QĐ-TTG Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 10/4/2007

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 48/2007/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ V/v Về việc phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà Mô-dăm-bích về khuyến khích và bảo hộ đầu tư lẫn nhau. được ban hành ngày 10/4/2007 bỏi Thủ tướng Chính phủ


Xem chi tiết Quyết định 48/2007/QĐ-TTG tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 48/2007/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ