Quyết định số 152/2007/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ

Về học bổng chính sách đối với học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
Số/Ký hiệu: 152/2007/QĐ-TTG Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành: 14/09/2007

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 152/2007/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ V/v Về học bổng chính sách đối với học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân được ban hành ngày 14/09/2007 bỏi Thủ tướng Chính phủ


Xem chi tiết Quyết định 152/2007/QĐ-TTG tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 152/2007/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ