Quyết định số 144/2007/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ

Về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước
Số/Ký hiệu: 144/2007/QĐ-TTG Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 31/08/2007

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 144/2007/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ V/v Về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước được ban hành ngày 31/08/2007 bỏi Thủ tướng Chính phủ


Xem chi tiết Quyết định 144/2007/QĐ-TTG tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 144/2007/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ