Quyết định số 127/2007/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ

Về việc tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính
Số/Ký hiệu: 127/2007/QĐ-TTG Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 1/8/2007

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 127/2007/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ V/v Về việc tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính được ban hành ngày 1/8/2007 bỏi Thủ tướng Chính phủ


Xem chi tiết Quyết định 127/2007/QĐ-TTG tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 127/2007/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ