Quyết định số 52/2007/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ

Chế độ báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư nhà nước
Số/Ký hiệu: 52/2007/QĐ-TTG Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 16/04/2007

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 52/2007/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ V/v Chế độ báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư nhà nước được ban hành ngày 16/04/2007 bỏi Thủ tướng Chính phủ


Xem chi tiết Quyết định 52/2007/QĐ-TTG tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 52/2007/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ