Quyết định số 124/2007/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ

Về việc ban hành Quy chế quản lý trang thiết bị tìm kiếm, cứu nạn
Số/Ký hiệu: 124/2007/QĐ-TTG Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 31/07/2007

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 124/2007/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ V/v Về việc ban hành Quy chế quản lý trang thiết bị tìm kiếm, cứu nạn được ban hành ngày 31/07/2007 bỏi Thủ tướng Chính phủ


Xem chi tiết Quyết định 124/2007/QĐ-TTG tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 124/2007/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ