Quyết định số 28/2007/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ

Về việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc giai đoạn 2007 - 2010
Số/Ký hiệu: 28/2007/QĐ-TTG Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 28/02/2007

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 28/2007/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ V/v Về việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc giai đoạn 2007 - 2010 được ban hành ngày 28/02/2007 bỏi Thủ tướng Chính phủ


Xem chi tiết Quyết định 28/2007/QĐ-TTG tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 28/2007/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ