Quyết định số 123/2007/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ

Phê duyệt Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử đường Hồ Chí Minh - Đông Trường Sơn
Số/Ký hiệu: 123/2007/QĐ-TTG Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 30/07/2007

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 123/2007/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ V/v Phê duyệt Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử đường Hồ Chí Minh - Đông Trường Sơn được ban hành ngày 30/07/2007 bỏi Thủ tướng Chính phủ


Xem chi tiết Quyết định 123/2007/QĐ-TTG tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 123/2007/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ