Quyết định số 192/2007/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ

Phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam
Số/Ký hiệu: 192/2007/QĐ-TTG Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 12/12/2007

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 192/2007/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ V/v Phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam được ban hành ngày 12/12/2007 bỏi Thủ tướng Chính phủ


Xem chi tiết Quyết định 192/2007/QĐ-TTG tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 192/2007/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ