Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Bình Dương

Về định mức biên chế các chức danh viên chức thuộc ngành giáo dục và đào tạo ngoài quy định Trung ương trên địa bàn tỉnh Bình Dương từ năm học 2011- 2012
Số/Ký hiệu: 27/2011/QĐ-UBND Người ký: Lê Thanh Cung
Ngày ban hành: 15/08/2011

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Bình Dương Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Bình Dương V/v Về định mức biên chế các chức danh viên chức thuộc ngành giáo dục và đào tạo ngoài quy định Trung ương trên địa bàn tỉnh Bình Dương từ năm học 2011- 2012 được ban hành ngày 15/08/2011 bỏi UBND Tỉnh Bình Dương


Xem chi tiết Quyết định 27/2011/QĐ-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Bình Dương