Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Bình Dương

Về việc sửa đổi, bổ sung “Quy chế quản lý và khai thác vận tải khách bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Bình Dương”(Ban hành kèm theo Quyết định số 60/2007/QĐ-UBND ngày 20/6/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương)
Số/Ký hiệu: 04/2009/QĐ-UBND Người ký: Trần Thị Kim Vân
Ngày ban hành: 21/01/2009

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Bình Dương Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Bình Dương V/v Về việc sửa đổi, bổ sung “Quy chế quản lý và khai thác vận tải khách bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Bình Dương”(Ban hành kèm theo Quyết định số 60/2007/QĐ-UBND ngày 20/6/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương) được ban hành ngày 21/01/2009 bỏi UBND Tỉnh Bình Dương


Xem chi tiết Quyết định 04/2009/QĐ-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Bình Dương