Quyết định số 39/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Đăk Lăk

Ban hành Quy định về mức hỗ trợ chi phí đào tạo trình độ sơ cấp nghề miễn phí cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh
Số/Ký hiệu: 39/2011/QĐ-UBND Người ký: Lữ Ngọc Cư
Ngày ban hành: 7/12/2011

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Đăk Lăk Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 39/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Đăk Lăk V/v Ban hành Quy định về mức hỗ trợ chi phí đào tạo trình độ sơ cấp nghề miễn phí cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh được ban hành ngày 7/12/2011 bỏi UBND Tỉnh Đăk Lăk


Xem chi tiết Quyết định 39/2011/QĐ-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 39/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Đăk Lăk