Quyết định số 58/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Ban hành Quy chế về quản lý công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Số/Ký hiệu: 58/2011/QĐ-UBND Người ký: Trần Minh Sanh
Ngày ban hành: 21/09/2011

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 58/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu V/v Ban hành Quy chế về quản lý công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được ban hành ngày 21/09/2011 bỏi UBND Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu


Xem chi tiết Quyết định 58/2011/QĐ-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 58/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu