Quyết định số 33/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Thái Nguyên

Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
Số/Ký hiệu: 33/2011/QĐ-UBND Người ký: Dương Ngọc Long
Ngày ban hành: 3/8/2011

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thái Nguyên Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 33/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Thái Nguyên V/v Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên được ban hành ngày 3/8/2011 bỏi UBND Tỉnh Thái Nguyên


Xem chi tiết Quyết định 33/2011/QĐ-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 33/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Thái Nguyên