Quyết định số 12/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Đăk Lăk

Về việc ban hành Quy định Phân cấp quản lý đường đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Số/Ký hiệu: 12/2011/QĐ-UBND Người ký: Lữ Ngọc Cư
Ngày ban hành: 7/6/2011

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Đăk Lăk Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 12/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Đăk Lăk V/v Về việc ban hành Quy định Phân cấp quản lý đường đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk được ban hành ngày 7/6/2011 bỏi UBND Tỉnh Đăk Lăk


Xem chi tiết Quyết định 12/2011/QĐ-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 12/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Đăk Lăk