Quyết định số 35/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Hà Tĩnh

Ban hành Quy chế quản lý nhà nước trong duy tu, bảo dưỡng và bảo trì đường giao thông nông thôn tỉnh Hà Tĩnh
Số/Ký hiệu: 35/2011/QĐ-UBND Người ký: Võ Kim Cự
Ngày ban hành: 23/11/2011

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Hà Tĩnh Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 35/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Hà Tĩnh V/v Ban hành Quy chế quản lý nhà nước trong duy tu, bảo dưỡng và bảo trì đường giao thông nông thôn tỉnh Hà Tĩnh được ban hành ngày 23/11/2011 bỏi UBND Tỉnh Hà Tĩnh


Xem chi tiết Quyết định 35/2011/QĐ-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 35/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Hà Tĩnh