Quyết định số 31/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Quảng Trị

V/v ban hành Quy chế quản lý các hoạt động phi Chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
Số/Ký hiệu: 31/2011/QĐ-UBND Người ký: Nguyễn Đức Cường
Ngày ban hành: 18/10/2011

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Quảng Trị Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 31/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Quảng Trị V/v V/v ban hành Quy chế quản lý các hoạt động phi Chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Quảng Trị được ban hành ngày 18/10/2011 bỏi UBND Tỉnh Quảng Trị


Xem chi tiết Quyết định 31/2011/QĐ-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 31/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Quảng Trị