Quyết định số 20/2012/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Ninh Bình

V/v sửa đổi Điều 14, Quy chế Thi đua, Khen thưởng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Quyết định số 24/2011/QĐ-UBND ngày 17/11/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình
Số/Ký hiệu: 20/2012/QĐ-UBND Người ký: Bùi Văn Thắng
Ngày ban hành: 27/08/2012

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Ninh Bình Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 20/2012/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Ninh Bình V/v V/v sửa đổi Điều 14, Quy chế Thi đua, Khen thưởng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Quyết định số 24/2011/QĐ-UBND ngày 17/11/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình được ban hành ngày 27/08/2012 bỏi UBND Tỉnh Ninh Bình


Xem chi tiết Quyết định 20/2012/QĐ-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 20/2012/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Ninh Bình