Quyết định số 21/2012/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Ninh Bình

Ban hành Quy định quản lý về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Số/Ký hiệu: 21/2012/QĐ-UBND Người ký: Lê Văn Dung
Ngày ban hành: 19/09/2012

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Ninh Bình Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 21/2012/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Ninh Bình V/v Ban hành Quy định quản lý về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Ninh Bình được ban hành ngày 19/09/2012 bỏi UBND Tỉnh Ninh Bình


Xem chi tiết Quyết định 21/2012/QĐ-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 21/2012/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Ninh Bình