Quyết định số 46/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Ninh Thuận

Ban hành Quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận từ năm học 2011 - 2012 đến năm học 2014 - 2015
Số/Ký hiệu: 46/2011/QĐ-UBND Người ký: Nguyễn Đức Thanh
Ngày ban hành: 14/09/2011

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Ninh Thuận Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 46/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Ninh Thuận V/v Ban hành Quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận từ năm học 2011 - 2012 đến năm học 2014 - 2015 được ban hành ngày 14/09/2011 bỏi UBND Tỉnh Ninh Thuận


Xem chi tiết Quyết định 46/2011/QĐ-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 46/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Ninh Thuận