Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Ninh Bình

V/v phân cấp và ủy quyền quản lý dự án đầu tư bằng các nguồn vốn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Số/Ký hiệu: 04/2012/QĐ-UBND Người ký: Đinh Văn Điến
Ngày ban hành: 16/03/2012

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Ninh Bình Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Ninh Bình V/v V/v phân cấp và ủy quyền quản lý dự án đầu tư bằng các nguồn vốn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình được ban hành ngày 16/03/2012 bỏi UBND Tỉnh Ninh Bình


Xem chi tiết Quyết định 04/2012/QĐ-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Ninh Bình