Quyết định số 100/2008/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Ninh Thuận

Về việc sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 75/2006/QĐ-UBND ngày 06 tháng 4 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận
Số/Ký hiệu: 100/2008/QĐ-UBND Người ký: Hoàng Thị Út Lan
Ngày ban hành: 16/04/2008

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Ninh Thuận Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 100/2008/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Ninh Thuận V/v Về việc sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 75/2006/QĐ-UBND ngày 06 tháng 4 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận được ban hành ngày 16/04/2008 bỏi UBND Tỉnh Ninh Thuận


Xem chi tiết Quyết định 100/2008/QĐ-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 100/2008/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Ninh Thuận