Quyết định số 54/2012/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Bình Dương

Ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Số/Ký hiệu: 54/2012/QĐ-UBND Người ký: Huỳnh Văn Nhị
Ngày ban hành: 14/12/2012

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Bình Dương Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 54/2012/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Bình Dương V/v Ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Bình Dương được ban hành ngày 14/12/2012 bỏi UBND Tỉnh Bình Dương


Xem chi tiết Quyết định 54/2012/QĐ-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 54/2012/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Bình Dương