Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội

Ban hành Quy định tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thành phố Hà Nội
Số/Ký hiệu: 13/2010/QĐ-UBND Người ký: Vũ Hồng Khanh
Ngày ban hành: 1/4/2010

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND TP Hà Nội Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội V/v Ban hành Quy định tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thành phố Hà Nội được ban hành ngày 1/4/2010 bỏi UBND TP Hà Nội


Xem chi tiết Quyết định 13/2010/QĐ-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội