Quyết định số 39/2010/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội

Về việc điều chỉnh bảng phân loại đường phố ban hành kèm theo Quyết định số 31/2010/QĐ-UBND ngày 03/8/2010 của UBND thành phố Hà Nội
Số/Ký hiệu: 39/2010/QĐ-UBND Người ký: Hoàng Mạnh Hiển
Ngày ban hành: 24/08/2010

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND TP Hà Nội Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 39/2010/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội V/v Về việc điều chỉnh bảng phân loại đường phố ban hành kèm theo Quyết định số 31/2010/QĐ-UBND ngày 03/8/2010 của UBND thành phố Hà Nội được ban hành ngày 24/08/2010 bỏi UBND TP Hà Nội


Xem chi tiết Quyết định 39/2010/QĐ-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 39/2010/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội