Quyết định số 31/2011/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội

Về việc ban hành Quy định khen thưởng thành tích công tác năm đối với cán bộ Lãnh đạo quản lý sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã, đơn vị trực thuộc thành phố Hà Nội
Số/Ký hiệu: 31/2011/QĐ-UBND Người ký: Nguyễn Thế Thảo
Ngày ban hành: 19/09/2011

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND TP Hà Nội Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 31/2011/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội V/v Về việc ban hành Quy định khen thưởng thành tích công tác năm đối với cán bộ Lãnh đạo quản lý sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã, đơn vị trực thuộc thành phố Hà Nội được ban hành ngày 19/09/2011 bỏi UBND TP Hà Nội


Xem chi tiết Quyết định 31/2011/QĐ-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 31/2011/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội