Quyết định số 26/2010/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội

Về việc sửa đổi, bổ sung, thay thế một số điều của “Quy định tạm thời về quản lý đầu tư xây dựng và kinh doanh các dự án khu đô thị mới, khu nhà ở trên địa bàn thành phố Hà Nội” ban hành kèm theo Quyết định số 153/2006/QĐ-UBND ngày 31/8/2006 của UBND Thành phố Hà Nội
Số/Ký hiệu: 26/2010/QĐ-UBND Người ký: Phí Thái Bình
Ngày ban hành: 21/06/2010

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND TP Hà Nội Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 26/2010/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội V/v Về việc sửa đổi, bổ sung, thay thế một số điều của “Quy định tạm thời về quản lý đầu tư xây dựng và kinh doanh các dự án khu đô thị mới, khu nhà ở trên địa bàn thành phố Hà Nội” ban hành kèm theo Quyết định số 153/2006/QĐ-UBND ngày 31/8/2006 của UBND Thành phố Hà Nội được ban hành ngày 21/06/2010 bỏi UBND TP Hà Nội


Xem chi tiết Quyết định 26/2010/QĐ-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 26/2010/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội