Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội

Ban hành Quy định cấp giấy phép xây dựng và quản lý việc xây dựng công trình theo giấy phép trên địa bàn thành phố Hà Nội
Số/Ký hiệu: 04/2010/QĐ-UBND Người ký: Phí Thái Bình
Ngày ban hành: 20/01/2010

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND TP Hà Nội Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội V/v Ban hành Quy định cấp giấy phép xây dựng và quản lý việc xây dựng công trình theo giấy phép trên địa bàn thành phố Hà Nội được ban hành ngày 20/01/2010 bỏi UBND TP Hà Nội


Xem chi tiết Quyết định 04/2010/QĐ-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội