Quyết định số 09/2010/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội

Ban hành Quy định về hoạt động của các phương tiện giao thông trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Số/Ký hiệu: 09/2010/QĐ-UBND Người ký: Nguyễn Văn Khôi
Ngày ban hành: 2/2/2010

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND TP Hà Nội Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 09/2010/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội V/v Ban hành Quy định về hoạt động của các phương tiện giao thông trên địa bàn Thành phố Hà Nội được ban hành ngày 2/2/2010 bỏi UBND TP Hà Nội


Xem chi tiết Quyết định 09/2010/QĐ-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 09/2010/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội