Quyết định số 27/2012/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội

Về việc quy định chế độ và mức chi cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật của thành phố Hà Nội
Số/Ký hiệu: 27/2012/QĐ-UBND Người ký: Nguyễn Huy Tưởng
Ngày ban hành: 2/10/2012

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND TP Hà Nội Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 27/2012/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội V/v Về việc quy định chế độ và mức chi cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật của thành phố Hà Nội được ban hành ngày 2/10/2012 bỏi UBND TP Hà Nội


Xem chi tiết Quyết định 27/2012/QĐ-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 27/2012/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội