Quyết định số 57/2010/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội

Về việc quy định số lượng, chức vụ, chức danh, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội
Số/Ký hiệu: 57/2010/QĐ-UBND Người ký: Nguyễn Thế Thảo
Ngày ban hành: 17/12/2010

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: UBND TP Hà Nội Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 57/2010/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội V/v Về việc quy định số lượng, chức vụ, chức danh, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội được ban hành ngày 17/12/2010 bỏi UBND TP Hà Nội


Xem chi tiết Quyết định 57/2010/QĐ-UBND tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 57/2010/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội