Quyết định số 07/2008/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ

Về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo đến năm 2010
Số/Ký hiệu: 07/2008/QĐ-TTG Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành: 10/1/2008

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 07/2008/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ V/v Về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo đến năm 2010 được ban hành ngày 10/1/2008 bỏi Thủ tướng Chính phủ


Xem chi tiết Quyết định 07/2008/QĐ-TTG tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 07/2008/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ