Quyết định số 174/2008/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành Quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệmchức danh giáo sư, phó giáo sư
Số/Ký hiệu: 174/2008/QĐ-TTG Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành: 31/12/2008

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 174/2008/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ V/v Ban hành Quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệmchức danh giáo sư, phó giáo sư được ban hành ngày 31/12/2008 bỏi Thủ tướng Chính phủ


Xem chi tiết Quyết định 174/2008/QĐ-TTG tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 174/2008/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ