Quyết định số 29/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ban hành Quy định chu kỳ và quy trình kiểm định chất lượng chương trình giáo dục của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp
Số/Ký hiệu: 29/2008/QĐ-BGDĐT Người ký: Bành Tiến Long
Ngày ban hành: 6/6/2008

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 29/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo V/v Ban hành Quy định chu kỳ và quy trình kiểm định chất lượng chương trình giáo dục của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp được ban hành ngày 6/6/2008 bỏi Bộ Giáo dục và Đào tạo


Xem chi tiết Quyết định 29/2008/QĐ-BGDĐT tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 29/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo