Quyết định số 07/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Về việc ban hành Điều lệ mẫu áp dụng cho các Quỹ đầu tư phát triển địa phương
Số/Ký hiệu: 07/2008/QĐ-BTC Người ký: Trần Xuân Hà
Ngày ban hành: 29/01/2008

Ngày có hiệu lực: Chưa biết.

Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính Phân loại: Quyết định
Tình trạng: Có hiệu lực. Cập nhật: 22/12/2021

Quyết định số 07/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài chính V/v Về việc ban hành Điều lệ mẫu áp dụng cho các Quỹ đầu tư phát triển địa phương được ban hành ngày 29/01/2008 bỏi Bộ Tài chính


Xem chi tiết Quyết định 07/2008/QĐ-BTC tại trang Văn bản chính phủ Nguồn

Tải văn bản gốc Quyết định số 07/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài chính